تهیه کلیه مطالب درخواستی شما در کمترین زمان ممکن https://t.me/Bankpptmohandesi

پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر

پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر توضیحات:فایل پاورپوینت مکاتب اقتصادی و فضایی شهر،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:فضای شهری همواره به‌عنوان بستری متأثر از فرایندهای مختلف اقتصادی-سیاسی بوده و مکان ظهور پدیده‌هایی چون بی‌عدالتی، کمبود بهداشت و درمان، بیکاری، اختلاف طبقاتی و... می‌باشد. که ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد. در دوران زندگی بشر، همواره با ظهور مکتب و تفکری خاص محیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری توضیحات:فایل پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط شهری،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:مولفه های عملکردی :نفوذ پذيری و حرکت اختلاط (کاربری و فرم) همه شمول بودن کيفيت عرصه همگانی آسايش اقليمی ايمنی و امنيت سرزندگی و سازگاری قرار گاههای رفتاری انعطاف پذيریو...فهرست مطالب:مؤلفه های عملکردیمؤلفه های زیبایی شناختیمؤلفه های زیست محیطیاین فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت نوشهرگرایی

پاورپوینت نوشهرگرایی توضیحات:فایل پاورپوینت نوشهرگرایی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در سالهاي اخير جنبش نو - شهرسازي به عنوان يكي از مطرح ترين ديدگاه هاي شهرسازي انسان گرا در سطح جهان مطرح گشته است  . شكل گيري اين جنبش به اواخر دهه 1970 و ابتداي دهه 1980 باز مي گردد و طي دهه 1990 رشد سريعي داشته است به طوريكه در حال حاضر جزء مقوله هاي مهم شهرسازي دنيا مي باشد . نگرش پست مدرن در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت رشد هوشمند شهری

پاورپوینت رشد هوشمند شهری توضیحات:فایل پاورپوینت رشد هوشمند شهری،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:رشد هوشمند شهری:مفهومی است که بر گسترش کالبدی هوشمندانه و برنامه ریزی شده شهر تاکید می کند تا از پراکندگی شهری جلوگیری شود. حامی طرح فضای مشترک عبور انسان و ماشین هردو بطور متعادل است.جنبشی که بر ترغیب حضور مردم در مراکز شهری و تردد اتومبیل در اطراف آنها، با طیف متنوعی از زیرساخت ها و فضاهای تجار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

پاورپوینت کاربرد تکنیک  AIDA در شهرسازی توضیحات:فایل پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی،در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ازاوخر دهه 1960 به بعد باروی کارآمدن برنامه های ساختاری راهبردی درانگلیس وبرنامه استراتژیک درآمریکا که پابه عرصه برنامه ریزی عمومی(شهری منطقه ای)گذاشتند همزمان تکنیک ها ومدلهای جدیدی در عرصه برنامه ریزی وارد شدند به طوریکه بسیاری ازاین تکنیک ها وروش ها باعث تحول بزرگی درهمه مراحل برنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد

پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد توضیحات:فایل پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به بررسی و تحلیل چگونگی طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد پرداخته شده است.فهرست مطالب:بررسی ( هویت-نقش آتی-اهداف خرد-راهبردها-سیاست های خاص) هر حوزه به صورت جدولراهکارها واقدامات حوزه شماره یکراهکارها واقدامات حوزه شماره دوراهکارها واقدامات حوزه شماره سهراهکارها و اقدامات حوزه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیاست های نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری

دانلود پاورپوینت سیاست های نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری توضیحات:فایل پاورپوینت سیاست های نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:مسکن هم به عنوان سرپناه وهم به عنوان دارایی نقش مهمـی دراقتـصاد خـانوار ایفـا مـی نمایـد ودرقلمـرو اقتصاد کلان نیز آثار تعیین کننده ای برمتغیرهای کلیدی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشـتغال وتوزیـع درآمـد دارد و به دلیل آنکه در ظرف محیط اقتصاد کـلان قـراردارد ازتحـولات دیگربخشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت)

پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت) توضیحات:فایل پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت)،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:شهرستان تفت در استان يزد قرار دارد و مفصل ارتباطي يزد با استان فارس مي باشد اين شهرستان ما بين 31 درجه و 44 دقيقه تا 31 درجه و 45 عرض و 54 درجه و 91 دقيقه تا 54 درجه و 13 دقيقه طول شرقي قرار دارد شهرستان تفت در قسمت شمالي يزد از سمت شرقي به شهرستان مهريز (سمت غرب به شهرس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافت های شهری

پاورپوینت بهسازی و نوسازی بافت های شهری توضیحات:فایل پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری،در حجم 110 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدید ه های غیرقابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن روبه روست.آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت های فرسودهمختص به کشور خاص یا شهر مشخصي نمی باشد بلکه تمامی شهرهاو روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت مدل هاي بهينه ياب

پاورپوینت مدل هاي بهينه ياب توضیحات:فایل پاورپوینت مدل هاي بهينه ياب (درس الگوسازی و مدلسازی)،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با 2 هدیه ویژه.بخشی از متن:مدل های ریاضی به سه دسته تقسیم می شوند یکی از این سه دسته ، مدل های بهیینه یاب می باشد.در توصيف اين مدل مطالب زير بررسي خواهد شد.1. مدل هاي بهينه ياب به عنوان ابزار برنامه ريزي .2. راه حل نموداري يك مسئله ي بهینه يابي .مدل هاي بهينه ياب به عنوان ابزاربرنامه ريزي :مدل هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(9):